Bhu Magsil

Description

भू -मॅगसील हे यावर्षी झालेल्या कपाशी पिकांवरील लाल्या या जमिनीमधील अन्न द्रव्य कमतरतेमुळे झालेल्या रोगांसाठी बनविलेले व सर्व पिकांसाठी उपयुक्त खात तयार केलेले आहे . जे पिकास सूक्ष्म अन्नद्रव्य जमीन द्यारेपुरवठा  करते .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bhu Magsil”

Your email address will not be published. Required fields are marked *